Αγροτική Λύση

  • Αγροτική Λύση

    Αγροτική Λύση

    Green Houses Mounting System (οικολογική ηλιακή λύση) αξιοποιεί πλήρως τις γεωργικές εκτάσεις και αναπτύσσει καθαρή ενέργεια από τον ήλιο, φέρνοντας ένα πιο καθαρό μέλλον στους ανθρώπους.