Βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύσσεται από το 1988

Γεωργική λύση

  • Agricultural Solution

    Γεωργική λύση

    Το σύστημα στερέωσης των θερμοκηπίων (οικολογική ηλιακή λύση) αξιοποιεί πλήρως τις γεωργικές εκτάσεις και αναπτύσσει καθαρή ενέργεια από τον ήλιο, φέρνοντας ένα καθαρότερο μέλλον στους ανθρώπους.