Βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύσσεται από το 1988

Ηλιακά αξεσουάρ

  • Solar Accessories

    Ηλιακά αξεσουάρ

    Το FOEN Ground Screw είναι ο νέος τύπος θεμελίωσης για το σύστημα στήριξης γείωσης. Η εφαρμογή έχει εφαρμοστεί ευρέως για την ανάπτυξη ηλιακών έργων εδάφους. Λόγω του μοναδικού σχεδιασμού και της ανθεκτικής ποιότητάς του, το FOEN Ground Screws εξασφαλίζει στους πελάτες μια απλούστερη και ταχύτερη εγκατάσταση με υψηλή αποτελεσματικότητα.