Ηλιακά Αξεσουάρ

  • Ηλιακά Αξεσουάρ

    Ηλιακά Αξεσουάρ

    Το FOEN Ground Screw είναι ο νέος τύπος θεμελίωσης για το σύστημα στερέωσης στο έδαφος.Η Εφαρμογή έχει εφαρμοστεί ευρέως για την ανάπτυξη ηλιακών έργων εδάφους.Λόγω του μοναδικού σχεδιασμού και της ανθεκτικής ποιότητάς τους, οι βίδες γείωσης FOEN εξασφαλίζουν στους πελάτες απλούστερη και ταχύτερη εγκατάσταση με υψηλή αποτελεσματικότητα.