Βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύσσεται από το 1988

Λύση βάσης εδάφους

  • Ground Mount Solution

    Λύση βάσης εδάφους

    Τα επίγειων συστημάτων φωτοβολταϊκής τοποθέτησης είναι ειδικά σχεδιασμένα για μεγάλους εμπορικούς και δημόσιους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος εργασίας και ο χρόνος εγκατάστασης μπορούν να μειωθούν λόγω της προσυναρμολογημένης υποστήριξης.